Een niet nader te bepalen fout deed zich voor. We raden aan om alle browservensters met dit document te sluiten en de tijd te geven om de 'sessies' zich automatisch te laten afsluiten. Probeer na 15 minuten een nieuwe poging.


Verschijnt deze fout tijdens het ondertekenen via itsme? Dan doet er zich mogelijks een technische storing voor bij itsme of het tekenplatform. We raden aan om in dat geval de technische storing af te wachten en het later opnieuw te proberen.


Blijft deze fout verschijnen? Neem hiervoor rechtstreeks contact op met de dossierbeheerder van het kantoor en niet via de mail afkomstig van "esignatures@immo-connect.be". Mogelijks is dit verholpen wanneer ze een "herinneringsmail" met een nieuwe link versturen.