Er kunnen verschillende redenen zijn waarom deze foutmelding verschijnt:

  • de link naar het document staat meerdere keren open in de browser op 1 of meerdere apparaten
  • er wordt te snel opnieuw geprobeerd te tekenen na 1 of meerdere gefaalde pogingen om te ondertekenen
  • er wordt te snel een andere ondertekenmethode gekozen nadat er al een ondertekenmethode werd gestart
  • er worden te veel herinneringsmail op korte tijd aangevraagd


We raden aan om alle browservensters met dit document te sluiten en de tijd te geven om de 'sessies' zich automatisch te laten afsluiten. Probeer na 15 minuten een nieuwe poging.