Een PDF is een gestandaardiseerd formaat. Deze geraken soms 'corrupt' bij het opslaan.

Een corrupt PDF bestand geeft niet noodzakelijk een foutmelding als u deze opent in een gewone PDF reader op de computer.

Het programma kan deze negeren als deze niet hinderend zijn maar voor het digitaal tekenen is dit strikt beveiligd en mag dit geen fouten bevatten.


Om dit op te lossen kan u het oorspronkelijke bestand openen (degene dat u gebruikt voordat er geconverteerd wordt naar PDF):

In het geval van een MS Office Word bestand bij een Mac via de linkerboven menu > Archief > Opslaan als > PDF + type voor elektronische distributie aanvinken > Opslaan.

In het geval van een MS Office Word bestand bij een Windows is het voldoende deze op te slaan als PDF.

Kies dus in beide gevallen niet om de PDF te 'printen'.