Samen met onze bemiddelingspartner Concordia hebben wij hiertoe volgende modaliteiten onderhandeld om tegemoet te komen aan de huidige uitdagingen : Conform ‘Artikel 32.1 Voorwaarden’ waaraan de verkoopsovereenkomst moet voldoen, dient dit ticket gedagtekend en ondertekend te worden door de vastgoedmakelaar.  Dezelfde dag moet dit blad met getekende sticker worden ingescand en door de vastgoedmakelaar opgeladen in RealSmart. Het blad met de sticker wordt samengevoegd/gemerged met de compromis (blad sticker is dan een soort bijlage bij de compromis) en wordt diezelfde dag in één geheel digitaal ondertekend.