1. Voeg partij toe die normaal moet tekenen. Vul emailadres in van gemandeteerde
  2. Kies bij Unieke identifiers voor "EID", vul het rijksregisternummer in van de gemandateerde en klik op toevoegen
  3. De instructies worden gestuurd naar emailadres 
    1. Gemandateerde kan tekenen
    2. Op document zal staan: Ondertekend namens persoon X (in de sleutels document staat dan handtekening van gemandateerde)
    3. Opgelet: u zal nog altijd toestemming moeten hebben om bij volmacht/mandaat te mogen tekenen hé.