Banken aanvaarden enkel digitaal getekende documenten met de gekwalificeerde handtekening (EID of Itmse). Gebruik enkel digitaal ondertekenen met identiteitskaart (EID) of Itmse voor documenten die moeten voorgelegd worden aan bankinstellingen.