Neen dit is niet mogelijk, het digitaal tekenen moet via een laptop of desktop gebeuren.