Je kan het termijn weer verlengen via de knop 'termijn verlengen' zodat iedereen het toch kan ondertekenen. 
Dit is pas mogelijk NA het vervallen van de einddatum.