Dit is niet nodig, één handtekening op het document is voldoende voor het volledige document.