Een combinatie digitaal tekenen met manueel tekenen wordt afgeraden gezien er geen bewijs is dat het manueel getekende document, ook het digitaal getekende document is!