Ga naar het gewenste document in je overzicht.
Kies voor de actieknop "downloaden" bij jouw document.


Opgelet!:

Deze functie is enkel beschikbaar:
- wanneer alle handtekeningen aanwezig zijn.
OF nadat je het document beëindigd hebt nadat minimaal 1 iemand ondertekend heeft.Je kan dit document dan gebruiken voor verdere ondertekening want het is legaal digitaal getekend.
(Opgelet: wij raden het juridisch niet aan om een combinatie van digitaal en manueel tekenen te gebruiken)